Контакт

За повеќе информации контактирајте нè на дадениот телефонски број или е-пошта, или оставете податоци на формата.

Phone
Контактирајте нѐ

+389 78 222 192 ( WhatsApp / Viber )

Phone
Адреса

Св. Кирил и Методиј бр.24,
кула 9 мезанин Центар, Скопје.